Προηγούμενα Ireon Music Festival

2018

Ireon Music festival Ireon, Samos, the Event poster

2017

Ireon Music festival Ireon, Samos, the Event poster

2016

Ireon Music festival Ireon, Samos, the Event poster

2015

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2015 Event poster

2014

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2014 Event poster

2013

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2013 Event poster

2012

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2012 Event poster

2011

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2011 Event poster

2010

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2010 Event poster

2009

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2009 Event poster

2008

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2008 Event poster

2007

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2007 Event poster

2006

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2006 Event poster

2005

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2005 Event poster

2004

Ireon Music festival Ireon, Samos, the 2004 Event poster

A great thanks to our sponsors and partners for the 2019 festival support

Ireon Music festival Sponser
ΑΜΣΤΕΛ
Με 100% Ελληνική μουσική στην καρδιά!!
Ireon Music festival Sponser
Ireon Music festival Sponser
Ireon Music festival Sponser
Eptastadio
Ireon music festival samos
Doryssa hotels & Resports
Glicorisa Hotel
Ireon Music Festival
Ireon Music festival
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
opstap
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Ireon music festival samos
Media Sponsors
ERT3
ERT
anemos
Armonia

© 2004 / 2019
The cultural association of Ireon, Samos | Supported by the Municipality of Samos, the Region of North Aegean and the Samos Chamber.
Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηραίου Σάμου | Mε την υποστήριξη του Δήμου Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Σάμου